Medlemskab i Hundeklubben SAK

Hvad får du som medlem i SAK?

Fra august 2019 er medlemskab inkluderet i hold prisen, medlemsskabet udgør kr. 50,- pr. hold.

Du får mulighed for at deltage i alle klubbens arrangementer, vi har bla.: klubturneringer, skovture, strandture, juleafslutning m.m.

Der er teori undervisning, og af og til har vi foredrag om aktuelle emner, som nu er oppe i tiden.

Vi modtager også meget gerne forslag  til foredrag el.a. fra vores kursister.

Kontingent:

Kontingentet indbetales ved tilmelding til et hold og er en del af hold prisen..

Et kontingent løber fra holdstart til holdafslutning.

 

Venner for altid...