Instruktører:

Hanne Engen
Britt Christensen
Maria Svane
Søren Carlsen
Mai (Træneraspirant)
Malene (Træneraspirant)